fasade

Podjetja, ki nudijo fasaderske storitve so povečini zasedena v času sezone. Stranke navadno pridobivajo s pomočjo pšriporočil strank iz preteklosti ali prek ustne napotitve. Na področju interneta pa je potencial za pridobivanje strank, ki potrebujejo fasaderske storitve relativno visok, a hkrati popolnoma neizkoriščen. Gradbeništvo na splošno je na spletu izjemno slabo zastopano s strani podjetij z nekaj izjemani. Te izjeme so npr. montažne hiše in sistemi za ogrevanje oz. klimatizacijjo prostorov.

Podjetje, ki bi se resno lotilo področja spletnega marketinga za prodajo storitve izdelava fasade, pa bi se moralo nekoliko prilagoditi, saj ima splet svoje zahteve. Potrebna je hitra oz. visoka odzivnost na klice oz. e-poštna sporočila ter dobra komunikacija. Obenem je spletni marketing primeren za take fasaderje, ki imajo dovolj velik razpon delovne sile. Torej take, ki lahko preživijo z manj dela, a ga hkrati  lahko zagotovijo veliko. Fleksibilnost torej.

Konkurenčnost v smislu cene oz. obsega fasaderskih storitev je nujna. Mnogi namreč mislijo, da se na spletu lahko proda vse, kar delno drži, a morajo biti za to izpolnjeni številni dejavniki, kot je konkurenčnost izdelka, predstavitev, umestitev, …

Za oglaševanje fasaderskih storitev je zagotovo najboljši kanal Google. Iskalno in plačano omrežje omogočata podjetju, da doseže kupce v trenutku, ko ti iščejo storitev. Dodatni smiselni kanali so remarketing (FB in Google) ter e-poštni marketing. Uporabniki, ki se zanimajo za izdelavo fasade namreč pogosto zelo temeljito raziščejo temo in to počno daljše časovno obdobje. V tem času je priložnost za podjetje, da komunicira in prepriča te uporabnike. Za ta namen je odličen način e-poštni marketing.

Če se zanimate za oglaševanje fasaderskih storitev je najbolje, da se povežete s strokovnjaki, ki vam lahko ponudijo strotive in pri vsem skupaj tudi svetujejo, kako lahko vse skupaj poteka tako z vidika stroškov, kot tudi z vidika same izvedbe. Tako lahko svoje podjetje umestite v splet in s počjo interneta pridobivate nove stranke.